Mina Elever

MENTALT MEDIUMSKAP

TRANCEMEDIUMSKAP

FYSISKT MEDIUMSKAP

Mina elever

TRÄNANDE MEDIUM UNDER UTBILDNING

Britt Thimell    FALUN    Tel: 073-158 59 22